Bezpłatne szkolenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS i ich domowników

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” osoby, które:

1) są ubezpieczone w KRUS, bądź są domownikiem rolnika,
2) zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys mieszkańców,
3) chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.
 
W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:
1) kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C,
2) kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,
3) przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B,
4) kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,
5) monter/ka urządzeń energii odnawialnej,
 
Gwarantujemy:                      
- zwrot kosztów na zajęcia,
- materiały szkoleniowe,
- catering podczas zajęć,
 

REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA.

Więcej informacji na stronie: www.nowekwalifikacje.info
lub pod numerem telefonu: 85-652-61-07
 
Biuro Projektu:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (nad kinem TON)
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok