Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach zaprasza na "Zimowy Koncert"