Spotkanie opłatkowe

21 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach odbyło się Spotkanie Opłatkowe dzieci, młodzieży uczęszczającej do GOK wraz z rodzicami oraz władzami Gminy Sokoły: Wójtem Józefem Zajkowskim, panią Skarbnik Ireną Bruszewską, a także księżmi pracującymi w naszej parafii: ks. Arkadiuszem Ryłką i ks. Mariuszem Szulcem.

Spotkanie rozpoczął koncert najmłodszej grupy wokalnej. "Sokoliki" zaśpiewały kolędy "Przybieżeli do Betlejem", "Dzisiaj w Betlejem", "Hej w dzień narodzenia" oraz pastorałkę Świeć gwiazdeczko".

Błogosławieństwa zgromadzonym udzielił ks. Kazimierz Ostorwski, profesor z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Wszyscy przybyli połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Na scenie zagościli kolejni wykonawcy. Grupa WOW zaśpiewała "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Wśród nocnej ciszy", "Jezusa narodzonego" oraz "Skrzypi wóz".

Soliści zaprezentowali kolędy i pastorałki. Aleksandra Rogalska i Anastazja Ochocka śpiewały "Luli laj", Łukasz Kamiński "Jezus malusieńki", Weronika Szyszko, Adrianna Rogalska, Marta Rękawek "Gdy śliczna panna", "Lulajże Jezuniu".

Zespołom wokalnym i solistom towarzyszył zespół muzyczny w składzie: Paweł Halicki - instrumenty klawiszowe, Mateusz Grabowski - gitara basowa, Mateusz Rękawek - gitara akustyczna, Paula Kowalczyk - Skrzypce, Piotr Ostrowski - gitara prowadząca.

Monika Żukowicz
p.o. Dyrektora GOK w Sokołach