Szkolenie nt. wsi tematycznych

W dniu 17 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach odbyło się szkolenie pt. „Zakładanie i funkcjonowanie wsi tematycznych sposobem na rozwój obszarów wiejskich Gminy Sokoły” skierowane do mieszkańców Gminy Sokoły. Organizatorem było Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi we współpracy z Wójtem Gminy Sokoły. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia na początku szkolenia wystąpiła grupa wokalna z Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach ze świątecznym repertuarem. Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad zakładania i funkcjonowania wsi tematycznych. Poruszono temat związany z formami prawnymi ich działania, omówiono możliwości zdobycia funduszy. Pokazano przykłady wsi tematycznych funkcjonujących w Polsce. Wykładowcą na ten temat był Pan Tomasz Śnieciński z Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Szepietowa.

Swoją działalność przedstawili Państwo Barbara i Krzysztof Pac – prowadzący działalność gospodarczą pn. „Pacowa Chata – Przysiółek Szlachecki” w Krypnie. Państwo Pac ze swojej strony omówili początki pracy nad założeniem wsi, możliwości zdobycia funduszy, w tym unijnych, na rozpoczęcie działalności, opowiedzieli o atrakcjach, organizowanych imprezach, konieczności ciągłego wprowadzania nowych produktów do oferty.

Wszystkim zebranym dziękujemy za przybycie i czynny udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że na terenie Gminy Sokoły również powstaną prężnie działające wsie tematyczne.

Sokoły, dn. 18 grudnia 2013 r.

Agnieszka Kurzyna