Rekrutacja na kurs „Operator obrabiarek CNC"

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Łapach ogłasza nabór na kurs „Operator obrabiarek CNC"”. Planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2013 r. Osoby, zainteresowane  udziałem w kursie,  powinny spełniać następujące kryteria:
• wiek 18-25 lat,
• nieuczące się i niepracujące,
• nieposiadające wykształcenia wyższego.
Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 24.10.2013 r.
 
Gwarantujemy:
• nabycie, bądź podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
• profesjonalną kadrę szkoleniową,
• zajęcia praktyczne w zakładach pracy,
• materiały dydaktyczne,
• badania lekarskie,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
• dofinansowanie kosztów dojazdu,
• wyżywienie,
• ubrania robocze.
 
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!!
Liczba miejsc ograniczona!!
 
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
tel. 85/814 23 33
plakat >>>