Zajęcia warsztatowe stymulujące rozwój ruchowy oraz kreatywną wyobraźnię dziecka pt. "Śladami radosnej zabawy"

Stowarzyszenie „OTWÓRZ SERCE – PRO ALIIS”, ul. Targowa 1, 18-218 Sokoły w miesiącu sierpniu zorganizowało zajęcia warsztatowe stymulujące rozwój ruchowy oraz kreatywną wyobraźnię dziecka, pt: „ŚLADAMI RADOSNEJ ZABAWY”. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 4-10 lat z gminy Sokoły. Przeprowadzono trzy edycje spotkań w różnych grupach wiekowych. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie.

Osoby prowadzące zajęcia: mgr Małgorzata Lasota, mgr Jolanta Drężek – Jamiołkowska, mgr Agata Porowska.

Zajęcia miały na celu rozwinąć wrażliwość dziecka oraz zachęcić do zabawy, podczas której rozwija się twórcze postrzeganie siebie oraz otaczającego go świata.

Wykorzystane metody i formy pracy: elementy bajkoterapii, zajęcia kształtujące kreatywność, (arteterapia, muzykoterapia, pedagogika zabawy), Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego  wg Weroniki Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej wg Rudolfa Labana.

Stowarzyszenie „Otwórz serce – PRO ALIIS” ze względu na duże zainteresowanie rodziców planuje w przyszłości podejmować i wspierać wszelkie inicjatywy stymulujące aktywność twórczą i ruchową dzieci.

Partnerzy projektu:
Urząd Gminy w Sokołach
P.H.U. ROLTEKS - SOKOŁY Marcin Kruszewski
Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach
Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie
 
Galerie zdjęć:
 
  Zajęcia w Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie
 
 
 
  Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach dla dzieci w wieku 4-6 lat
 
 
 
  Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach dla dzieci w wieku 7-10 lat