Zapraszamy na zajęcia warsztatowe stymulujące rozwój ruchowy oraz kreatywną wyobraźnię dziecka pt. "Śladami radosnej zabawy"