Spotkanie autorskie

W dniu 26 czerwca 2013 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły odbyło się spotkanie z Panem Janem Kryńskim autorem książki pt. „Wysokie Mazowieckie – monograficzny zarys dziejów”, w którym udział wzięli uczniowie i nauczycielka historii Pani Jolanta Czajkowska z Gimnazjum w Sokołach. Tematem przewodnim była przypadająca w tym roku 150 rocznica Powstania Styczniowego. Pan Jan Kryński przybliżył przybyłym na spotkanie uczniom przebieg Powstania Styczniowego na Podlasiu a także na terenie Gminy Sokoły.

Autor opowiadał, iż teren naszej gminy leżący przy linii kolejowej warszawsko – petersburskiej stał się miejscem krwawych walk. Ludność z okolicznych wsi przyłączała się do oddziałów powstańczych idących w kierunku Wysokiego Mazowieckiego, a które rozbiły kompanię piechoty rosyjskiej stacjonującej w Sokołach. Mieszkańcy gminy dostarczali powstańcom żywność, odzież i pomoc rannym nawet pod karą śmierci lub więzienia.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali odległej historii walk toczących się na naszym terenie i porównywali z opowieściami dziadków.

Jan Kryński – emerytowany nauczyciel, historyk, reginalista eksponujący historię Podlasia.

 

Małgorzata Grabowska