Uczennice Gimnazjum w Sokołach zajęły trzy czołowe miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10 maja 2013 r. w sali Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury SPODKI w Białymstoku odbyło się wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego skierowanego do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimanzjalnym z terenu województwa podlaskiego pt.: „EFS wrażliwy na niepełnosprawnych”. Organizatorem Konkursu oraz Gali był Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Konkurs miał na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych oraz ukazanie możliwości sfinansowania wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie udział wzięło 40 uczniów z 13 szkół. Wpłynęło 110 prac konkursowych – zdjęć ukazujących różne formy aktywizacji i wspierania osób niepełnosprawnych przy udziale środków EFS, uczennice z naszego gimnazjum zajęły trzy czołowe miejsca. Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Zdrodowska – nauczyciel bibliotekarz.

 

Galę prowadzili: Pan Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pani Elżbieta Barbara Romańczuk – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

I miejsce

Agnieszka Leśniewska - ucz. kl. III Gimnazjum w Sokołach

II miejsce

Natalia Zalewska - ucz. kl. III Gimnazjum w Sokolach

III miejsce

Diana Dziejma - ucz. kl. III Gimnazjum w Sokołach

Uczestniczki konkursu:

Karolina Łapińska, Agnieszka Leśniewska, Natalia Zalewska, Joanna Bruszewska, Diana Dziejma

Opiekun:
Katarzyna Zdrodowska