Seminarium informacyjne nt. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym - Działanie 4.4 POIG"

Seminarium informacyjne organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. 

1. Informacja o  Działaniu 4 4 POIG 

2. Formularz zgłoszeniowy Działanie 4.4 POIG 

3. Program seminarium Działanie 4 4 POIG