Zaproszenie do składania ofert na: „Remont sali 114, 111, 110 i klatki schodowej”

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Remont sali 114, 111, 110 i klatki schodowej” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 07.07.2020r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 09.07.2020r. do 17.08.2020 r.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem do akceptacji inwestorowi.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 8.30 do 14.30.

Ogłoszenie (.doc)

Sokoły, dn. 30.06.2020 r.

Dyrektor SP w Sokołach

Waldemar Kikolski