Gminny konkurs na najpiękniejszą posesję, zagrodę w Gminie Sokoły w 2020 r.

Wójt Gminy Sokoły zaprasza do udziału w gminnym konkursie na najpiękniejszą posesję, zagrodę w Gminie Sokoły w 2020 r.
Termin dokonywania zgłoszeń - do 30 czerwca 2020 r.

W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły. 

Załączniki: