Rolnicze badania ankietowe w 2020 r.

plakat badania_rolne_2020_001