Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Sokoły

Wójt Gminy Sokoły zaprasza do składania wniosków o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokoły.

Pliki do pobrania:

1. Informacja dotycząca dotacji na usuwanie azbestu 

2. Wniosek o dotację 

3. Załącznik do wniosku - formularz dotyczący otrzymanej pomocy de minimis 

4. Załącznik do wniosku - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

5. Załącznik do wniosku - oświadczenie 

6. Regulamin udzielania dotacji WFOŚiGW w Białymstoku