Setne urodziny Pani Janiny Śleszyńskiej

100 lat życia to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone radością i troską codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy, z której korzystają czerpiąc wiedzę i dojrzałość kolejne pokolenia Polaków. Tak się zazwyczaj dzieje i zapewne jest to naturą ludzkiego istnienia, że tylko nieliczni otrzymują od losu dar tak długiego życia. Ten dar pozyskała mieszkanka Gminy Sokoły, która dnia 23 listopada 2019 roku skończyła 100 lat.

Z tej okazji gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym Dostojnej Jubilatce złożył Pan Wójt Gminy Sokoły – Józef Zajkowski i  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sokoły – Bogusława Szabłowska. Były kwiaty,  listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Podlaskiego i Radnej Gminy Sokoły oraz kosz ze słodyczami.
Jubileusz setnej rocznicy urodzin jest wielka radością i szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych gminy Sokoły.
Z ogromnym szacunkiem jeszcze raz składamy niski ukłon Dostojnej Jubilatce życząc Jej dużo zdrowia, serdeczności bliskich i wielu następnych lat szczęśliwego i pogodnego życia.
Kierownik USC w Sokołach
Bogusława Szabłowska