Ćwiczenia z ewakuacji ludności

W dniu 3 października 2019 r. w Sokołach przeprowadzono symulację akcji ewakuacyjnej. W ramach ćwiczeń z obrony cywilnej pk. PODLASIE-19 z zakresu ewakuacji III stopnia, na wypadek masowych wypadków komunikacyjnych, ekstremalnych warunków pogodowych, czy innych zagrożeń, przeprowadzona została ewakuacja ludności cywilnej z rejonu zagrożonego do rejonu bezpiecznego.

Ćwiczenia pokazały, ze w trudnych sytuacja kryzysowych liczy się sprawna akcja ratunkowa, szybkie działanie, a także trafne podejmowanie decyzji.

W akcji wzięło udział 26 instytucji, policja, straż pożarna, Służby Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej, razem 1600 osób.

Katarzyna Komar


Zdjęcia 

Wojciech Maleszko