5 Grudzień 2020    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeNowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sokoły

spis rolny

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sokoły

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Do 30 czerwca 2013 roku gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.

Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokoły. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej gminy.

W Gminie Sokoły nowy system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz Gminy Sokoły tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie umowy z przedsiębiorcą, posiadającym odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Sokoły lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na dużo niższe za odpady segregowane, opłacać się będzie ich selekcja. Każdy mieszkaniec naszej gminy będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji punktów selektywnego zbierania odpadów.

Gmina Sokoły zobowiązana jest podjąć następujące działania w poszczególnych terminach:

Od 1 stycznia 2012 r. – gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Sokoły. Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani są do dnia 1 stycznia 2013 roku uzyskać wpis do rejestru.

Do 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy Sokoły ma obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły. Musi on być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, którego aktualizację oraz uchwałę w sprawie wykonania Sejmik Województwa Podlaskiego zobowiązany jest podjąć do 1 lipca 2012 roku. W niniejszych dokumentach zostaną min. określone regiony oraz regionalne instalacje zagospodarowania odpadów do których Gmina Sokoły zostanie przypisana.

Do 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy Sokoły zobowiązana jest podjąć następujące uchwały:

a) w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty);

c) w sprawie wzoru deklaracji, terminach i miejscu ich składania;

W tym okresie Urząd Gminy w Sokołach rozpocznie kampanię edukacyjno-informacyjną mającą na celu zapoznanie Państwa z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał.

Do 31 marca 2013 r. Gmina Sokoły zobowiązana jest złożyć pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa Podlaskiego.

Od 1 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wchodzą w życie uchwały Rady Gminy Sokoły, Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu Gmina Sokoły rozstrzygnie przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podpiszę umowę z wyłonionym w niniejszym przetargu przedsiębiorcą.

Jednocześnie informuję, że obszerne informacje o ważnych zmianach w przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz sposobach postępowania ze śmieciami, żeby było ich jak najmniej znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Środowiska:

www.mos.gov.pl/komunalne

www.naszesmieci.pl

O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

eu-logo

czyste powietrze2

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

pomoc-prawna

kowr-logo

parafiaSokoly