Informacja o zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opona, tekstyliów i odzieży

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, tekstyliów i odzieży