Ogłoszenie Dyrektora SP w Sokołach

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont istniejących schodów zewnętrznych – Szkoła Podstawowa w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach, ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 08.07.2019r. do 12.08.2019 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 8.30 do 14.30.

Dyrektor SP w Sokołach

Waldemar Kikolski