Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sokoły w 2019 r. przez firmę MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sokoły w 2019 r. przez firmę MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku