Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

Informacja dot. zmiany stawek opłat za odpady komunalne