Spotkanie w sprawie budowy poletek osadowych w gm. Sokoły

W dniu 18.10.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tematem spotkania była możliwość udziału Gminy Sokoły w programie naukowo-badawczym związanym z budową na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach poletek osadowych do odwadniania osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całość projektu finansowana będzie ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Cezary Czarkowski

 

fot. W. Maleszko