Ogłoszenie dot. remontu w SP w Sokołach

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na „Remont korytarza II piętra starej części szkoły polegający na przygotowaniu i malowaniu ścian i sufitu oraz wymianie wykładziny podłogowej – Szkoła Podstawowa w Sokołach”.

Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Oferty na wykonanie prac remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 15.01.2019 r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 19.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 27-41-075 lub osobiście w godzinach od 8.00 do 15.30.

Dyrektor SP w Sokołach
Waldemar Kikolski
Ogłoszenie dot. remontu w szkole