Informacja z przebiegu konkursu ,,Najpiękniejsza posesja/zagroda w Gminie Sokoły w roku 2012”

Jak corocznie zorganizowany został konkurs ,,Najpiękniejsza posesja/zagroda w Gminie Sokoły w roku 2012”. W roku 2012 do udziału w konkursie zgłoszono następujące posesje:
 
W kategorii posesja:
1) Magdalena Dworakowska-Łukasiuk – Sokoły,
2) Danuta Malinowska – Sokoły,
 
W dniu 12.07.2012 roku komisja konkursowa w składzie:
1) przedstawiciel Rady Gminy Sokoły – Hanna Maria Kurzyna;
2) przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Halina Kamińska;
3) przedstawiciel sołtysów - Bożenna Żukowicz;
4) przedstawiciel Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach – Piotr Kamiński;
5) przedstawiciel Urzędu Gminy Sokoły – Cezary Czarkowski.
 
Po dokonaniu oględzin posesji zgłoszonych do konkursu komisja przyznała następujące miejsca i nagrody:
 
W kategorii ,,posesja”
I miejsce:
1) Magdalena Dworakowska-Łukasiuk zam. Sokoły - nagroda rzeczowa o wartości 500 zł;
2) Danuta Malinowska zam. Sokoły - nagroda rzeczowa o wartości 500 zł.
 
Zobacz prezentację pt. „Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły” w 2012 r.
 
Poniżej zdjęcia z wręczenia dyplomów uczestnikom konkursu.