Ogólnopolska akcja ,,Sprzątanie świata – Polska 2012” na terenie Gminy Sokoły

W dniu 20 września 2012 roku na terenie Gminy Sokoły jak co roku miała miejsce ogólnopolska akcja ,,Sprzątanie świata – Polska 2012 rok” pod hasłem ,,Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki organizatorzy zachęcają nas do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.

W tegorocznej akcji wzięły udział dzieci i młodzież z następujących szkół z naszej gminy:
- Zespół Szkół w Sokołach
- Szkoła Podstawowa w Bruszewie
- Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie
Dzieci i młodzież zaopatrzone były w worki na śmieci i rękawice przekazane przez Nadleśnictwo Rudka.
Każda ze szkół odpowiedzialna była za sprzątanie placów wokół własnych szkół oraz przydrożnych terenów w obrębie swoich miejscowości.
Akcja ,,Sprzątania świata – 2012” na terenie Gminy Sokoły zakończyła się w każdej szkole ogniskiem na którym dzieci piekły sobie kiełbaski ufundowane przez Urząd Gminy w Sokołach.
Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których ostateczny termin wejścia w życie przypada na 1 lipca 2013 roku. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.
Cezary Czarkowski