PROMOCJA KSIĄŻKI 'SOKOŁY NA PODLASIU'

„Sokoły na Podlasiu” to almanach, zatem nie monografia, teksty odznaczają się różnorodnością formy, są przeto bardziej autentyczne. Znajdziecie Państwo w tej publikacji materiały historyczne i prezentacje instytucji, zarysy dziejów niektórych miejscowości, przy czym ich wybór zależał od autorów.

W dniu 28 grudnia 2011 roku odbyła się promocja książki pt. „Sokoły na Podlasiu”. Publikacja ta jest kontynuacją tomu „Z Sokołem w herbie”. Redaktorami wydania są: prof. Adam Cz. Dobroński, Jolanta Czajkowska, Małgorzata Grabowska. Na treść publikacji składają się teksty autorów mieszkających, pracujących i wywodzących się z terenu gminy.

Zaproszonych gości przywitał gospodarz gminy Wójt Józef Zajkowski, który podziękował wszystkim za wkład w tworzenie tej publikacji. Przypomniał, że książkę tę tworzyły osoby zaangażowane społecznie, które chciały zachować pamięć o osobach, rodzinach i wydarzeniach ważnych dla autorów oraz społeczności lokalnej.

Sponsorami wydawnictwa są: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD KATOWICE Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o., Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – POZNAŃ SA, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

Ciekawsze wątki publikacji przedstawił profesor Adam Cz. Dobroński. Opowiedział o całości powstawania książki, rozdziałach zawartych w tym tomie. Chwalił wyjątkowość tego wydawnictwa odznaczającego się bogactwem form i małą ilością tekstów pisanych przez profesjonalistów.

Książka zawiera rozdziały: „Śladami historii”, „Kultura i oświata”, „Instytucje' oraz „Biografie i wspomnienia”. Ten ostatni rozdział wzbudził największe emocje. Odezwały się tu osoby od dawna nie mieszkające na terenie gminy, ale związane z nią sentymentem i wspomnieniami.

Uroczystość zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach. Wręczono podziękowania autorom tekstów i zdjęć zawartych w publikacji. Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów pracujących przy GOK-u. Spotkanie było ważnym wydarzeniem zarówno dla autorów jak i mieszkańców miejscowości i gminy.

Fotografie: Waldemar Kikolski, Wojciech Maleszko